ประกาศ!

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เนื่องจากศูนย์ควบคุมโรคจังหวัด และอำเภอ... ได้มีการกำชับพิเศษให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ทุกคนสวม mask ตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร

2. ในช่วง 1 เดือนแรก ให้นักเรียนนั่งเรียนประจำห้องเรียนเดิม **ยกเว้นวิชาที่ต้องไปใช้ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้จนกว่าจะมั่นใจในสถานการณ์ ตารางการใช้ห้องเรียน ตามรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

อ่านต่อ....

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโล่รางวัล โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร "โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ" ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กทม. มอบโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สภทร จำปาทอง)

โพสต์ : 25/08/2565 โดย นายมีชัย ชาติไทยเจริญ

รับการประเมิน GREEN CLEAN & SAFETY

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า พร้อมคณะครู นักเรียน รับการประเมินกิจกรรม Green Clean & Safety จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 โดยมีนายวิระพงษ์ คำกมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมประเมินในครั้งนี้

โพสต์ : 16/08/2565 โดย นายมีชัย ชาติไทยเจริญ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็ฯการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้นักเรียนแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้ให้กำเนิด

โพสต์ : 11/08/2565 โดย นายมีชัย ชาติไทยเจริญ

ข่าวการศึกษา